Huisvesting

De Netwerkschool heeft drie locaties, in Westeremden, ’t Zandt en Zeerijp. Omdat het gebied te maken heeft met aardbevingen worden alle locaties op korte termijn bouwkundig versterkt. Tegelijkertijd worden aanpassingen gedaan in het kader van onderwijskundige vernieuwingen en wordt het schoolplein aangepakt. Er is voor elke locatie een eigen plan van aanpak. Dat betekent dat de locaties (tijdelijk) gaan verhuizen.

De planning per school is als volgt:

Abt Emo

start in verbouwde school: augustus 2019.

De Wilgenstee

Zomervakantie 2019: verhuizen naar tijdelijke locatie (Borgweg 55).
Februari/Maart 2020: verhuizen naar gerenoveerd schoolgebouw Kwekersweg 1.

De Zandplaat

Nieuwbouw, zodra dit wordt opgeleverd medio augustus 2020 verhuizen we vanuit de bestaande locatie.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maakt de locatiecoördinator graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school. Bijvoorbeeld vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Op onze locaties is peuteropvang. Daar vertellen we ook graag meer over.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Webdesign en technische realisatie door Smeedijzer Internet