Huisvesting

De Netwerkschool heeft drie locaties, in Westeremden, ’t Zandt en Zeerijp. Omdat het gebied te maken heeft met aardbevingen worden alle locaties op korte termijn bouwkundig versterkt. Tegelijkertijd worden aanpassingen gedaan in het kader van onderwijskundige vernieuwingen en wordt het schoolplein aangepakt. Er is voor elke locatie een eigen plan van aanpak. Dat betekent dat de locaties (tijdelijk) gaan verhuizen.

De planning per school is als volgt:

Abt Emo

De Abt Emo heeft de periode maart 2018 tot en met juli 2019 in tijdelijke schoolvestiging onderwijs genoten. In juli 2019 verhuisde de school terug naar de pracht versterkte nieuwe school. Sinds schooljaar 2019-2020 genieten zij weer op de oude stek aan de Huizingerweg 7a in Westeremden van rust en ruimte alwaar er krachtig Dalton onderwijs gegeven wordt.

De Wilgenstee

De Wilgenstee heeft de periode van juli 2019 tot en met maart 2020 in tijdelijke huisvesting onderwijs genoten. Op de plek van de tijdelijke school wordt medio augustus 2020 de nieuwe speeltuin voor het dorp gerealiseerd. De school genoot drie dagen van onderwijs in het nieuwe gebouw, toen we i.v.m. COVID19, verplicht thuisonderwijs gingen aanbieden. Gelukkig keerden de leerlingen in mei terug naar de school en konden ze in het ruimte gebouw en riante schoolplein weer van maatwerk onderwijs gaan genieten.

De Zandplaat

In juli 2020 verhuisde De Zandplaat van Hoofdstraat 81 naar de Hoofdstraat 85. In het nieuwe schooljaar 2020-2021 zullen de leerlingen starten in de nieuwe school. Prachtig ingericht met nieuw meubiliar en een groots leerplein temidden van de lokalen. In oktober zal het grote schoolplein en de speeltuin worden opgeleverd (tot die tijd hebben we speelruimte rondom de nieuwe school). De oude school wordt in augustus en september 2020 volledig gesloopt en op deze plaats wordt het nieuwe schoolplein en de speeltuin gesitueerd. Tevens zal de gymzaal naast de school nog bouwkundig versterkt worden in de laatste maanden van 2020.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maakt de locatiecoördinator graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school. Bijvoorbeeld vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Op onze locaties is peuteropvang. Daar vertellen we ook graag meer over.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Webdesign en technische realisatie door Smeedijzer Internet