Ouderbetrokkenheid

De Netwerkschool betrekt ouders op verschillende gebieden en in verschillende vormen bij het onderwijs. We voeren 10-minutengesprekken over het welzijn en leren van het kind. Tijdens informatieavonden en via het ouderportaal SocialSchools houden we ouders op de hoogte van wat er op school gebeurt. En via de medezeggenschapsraad praten ouders mee over het beleid van de school. De Netwerkschool heeft daarnaast op beide locaties een actieve ouderraad (OR). De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van allerlei activiteiten. Dankzij de ouderraad zijn Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdagen en allerlei andere (culturele) evenementen ieder jaar een succes.

​Nieuws over de Netwerkschool kunt u ook vinden op facebook en instagram.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maakt de locatiecoördinator graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school. Bijvoorbeeld vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Op onze locaties is peuteropvang. Daar vertellen we ook graag meer over.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Webdesign en technische realisatie door Smeedijzer Internet