Organisatiestructuur

Twee locaties

De Netwerkschool is een samenwerking van odbs Abt Emo in Westeremden en obs De Zandplaat in ’t Zandt. Tot en met het schooljaar 2022-2023 was ook obs Wilgenstee in Zeerijp bij de samenwerking aangesloten, maar deze locatie is wegens het dalende leerlingenaantal per 1 augustus 2023 gesloten. De samenwerking is opgezet om de positie van onze kleine plattelandsscholen te versterken. Door samen één team te vormen, met één management, zijn we beter in staat om de onderwijskwaliteit duurzaam op hoog niveau te houden en kunnen we de financiën efficiënter inzetten. Bovendien kunnen kinderen door de samenwerking vaker met leeftijdsgenootjes omgaan. In totaal zitten er rond de 80 kinderen op de Netwerkschool. De kinderen komen zowel uit de dorpen zelf, als uit de omliggende dorpen.

Directie

De Netwerkschool heeft één directeur (André Toxopeus). De directeur is algeheel verantwoordelijk voor het onderwijs op de locaties. Daarnaast is hij adviseur van de medezeggenschapsraad en bewaker van het leerproces (in het belang van alle leerlingen). De locaties hebben een locatie-coördinator, zij zijn er voor de overstijgende zaken op de locaties en eerste aanspreekpunt voor ouders. De locatie-coördinatoren zijn: Linde Cleveringa (Abt Emo) en Geesje Drenth (De Zandplaat).

Intern begeleider

De Netwerkschool heeft een intern begeleider (Diana Noordhuis). Zij is er voor de leerlingen die speciale aandacht en ondersteuning nodig hebben. Ook maakt ze samen met de groepsleerkracht werkplannen voor deze kinderen. De intern begeleider coördineert voor het team alle zaken rondom de zorg.

Leerkrachten

De hoofdtaak van de leerkrachten is lesgeven. Maar daarnaast zijn leerkrachten ook coach. Ze begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Door te observeren of een kind vooruitgang boekt en nieuwe dingen wil leren. Als een kind stilstaat in zijn ontwikkeling onderzoeken de leerkrachten waar de obstakels zitten en maken ze (eventueel samen met de intern begeleider) een plan van aanpak. De leerkrachten zijn daarnaast de contactpersonen voor de ouders.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maakt de locatiecoördinator graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school. Bijvoorbeeld vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Op onze locaties is peuteropvang. Daar vertellen we ook graag meer over.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Webdesign en technische realisatie door Smeedijzer Internet