Organisatiestructuur

Drie locaties

Het scholennetwerk Loppersum Oost is een samenwerking van odbs Abt Emo in Westeremden, obs De Wilgenstee in Zeerijp en obs De Zandplaat in ’t Zandt. De samenwerking is opgezet om de positie van onze kleine plattelandsscholen te versterken. Door samen één team te vormen, met één management, zijn we beter in staat om de onderwijskwaliteit duurzaam op hoog niveau te houden en kunnen we de financiën efficiënter inzetten. Bovendien kunnen kinderen door de samenwerking vaker met leeftijdsgenootjes omgaan. In totaal zitten er 115 kinderen op de Netwerkschool Loppersum Oost. De kinderen komen zowel uit de dorpen zelf, als ook uit omliggende dorpen.

Directie

De Netwerkschool heeft één directeur (Ilona Kramer). De directeur is algeheel verantwoordelijk voor het onderwijs op de drie locaties. Daarnaast is zij adviseur van de medezeggenschapsraad en bewaker van het leerproces (in het belang van alle leerlingen). De locaties hebben een locatiecoördinator, zij zijn er voor de overstijgende zaken op de locaties en eerste aanspreekpunt voor ouders. De locatiecoördinatoren zijn: Linde Cleveringa (Abt Emo), André Toxopeus (Wilgenstee), Geesje Drenth (De Zandplaat).

Intern begeleider

De Netwerkschool heeft een intern begeleider (Diana Noordhuis). Zij is er voor de leerlingen die speciale aandacht en ondersteuning nodig hebben. Ook maakt ze samen met de groepsleerkracht werkplannen voor deze kinderen. De intern begeleider coördineert voor het team alle zaken rondom de zorg.

Leerkrachten

De hoofdtaak van de leerkrachten is lesgeven. Maar daarnaast zijn leerkrachten ook coach. Ze begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Door te observeren of een kind vooruitgang boekt en nieuwe dingen wil leren. Als een kind stilstaat in zijn ontwikkeling onderzoeken de leerkrachten waar de obstakels zitten en maken ze (eventueel samen met de intern begeleider) een plan van aanpak. De leerkrachten zijn daarnaast de contactpersonen voor de ouders.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maakt de locatiecoördinator graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school. Bijvoorbeeld vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Op onze locaties is peuteropvang. Daar vertellen we ook graag meer over.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Webdesign en technische realisatie door Smeedijzer Internet