Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan. De MR houdt zich bezig met beleids- en onderwijskundige zaken van de school. Alledrie de locaties hebben een medezeggenschapsraad, bestaande uit twee ouders en twee leerkrachten. Vanaf schooljaar 2016-2017 is er Netwerk MR samengesteld om de onderlinge samenwerking verder te versterken. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Netwerk MR zijn hetzelfde als die van de drie afzonderlijke MR’en. De Netwerk MR bestaat uit twaalf leden, van iedere locatie twee ouders en twee teamleden. De Netwerk MR behandelt alleen zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de drie locaties.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maakt de locatiecoördinator graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school. Bijvoorbeeld vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Op onze locaties is peuteropvang. Daar vertellen we ook graag meer over.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Webdesign en technische realisatie door Smeedijzer Internet