Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan. De MR houdt zich bezig met beleids- en onderwijskundige zaken van de school. Beide locaties hebben een medezeggenschapsraad, bestaande uit twee ouders en twee leerkrachten. Vanaf schooljaar 2016-2017 is de Netwerkschool MR samengesteld om de onderlinge samenwerking verder te versterken. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Netwerkschool MR zijn hetzelfde als die van de afzonderlijke MR’en. De Netwerkschool MR bestaat uit acht leden, van beide locaties twee ouders en twee teamleden.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maakt de locatiecoördinator graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school. Bijvoorbeeld vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Op onze locaties is peuteropvang. Daar vertellen we ook graag meer over.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Webdesign en technische realisatie door Smeedijzer Internet