Stichting Marenland

De Netwerkschool valt onder het bevoegd gezag van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Marenland heeft basisscholen in de gemeenten Eemsdelta, Groningen en Hogeland. De scholen verschillen in onderwijsaanpak, sfeer en grootte. Er zijn een aantal onderwerpen waar we in gezamenlijkheid aan werken. De komende jaren willen we flinke stappen zetten in:

Uitdagend onderwijs, omdat kinderen een stap vooruit zetten als het onderwijs uitdagend is en aansluit bij verschillen.

Ouderbetrokkenheid, omdat kinderen een stap vooruit zetten wanneer leerkrachten en ouders goed contact met elkaar hebben en samenwerken.

Ondernemerschap, omdat kinderen een stap vooruit zetten wanneer we slim samenwerken met onze omgeving.

Professionalisering, omdat kinderen een stap vooruit zetten wanneer ze worden begeleid door bekwame en gemotiveerde professionals.

Zie voor meer informatie over Marenland: www.marenland.org

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maakt de locatiecoördinator graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school. Bijvoorbeeld vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Op onze locaties is peuteropvang. Daar vertellen we ook graag meer over.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Webdesign en technische realisatie door Smeedijzer Internet