Onderwijsvisie

U en uw kind zijn van harte welkom op de Netwerkschool. Wij zijn een school met twee samenwerkende locaties. Ons team zorgt ervoor dat kinderen hun kracht leren kennen en zelf leren leren. Daar plukken ze later de vruchten van. We geven ons onderwijs vorm vanuit onze openbare identiteit, waarbij we respect en aandacht hebben voor elkaar en onze omgeving.

Kernwaarden

De volgende kernwaarden vormen het uitgangspunt van ons onderwijs en lopen als een rode draad door de plannen die we voor de komende jaren voor ogen hebben:

Uitdagend

We bieden uitdagend onderwijs voor ieder kind. Dat betekent dat we rekening houden met verschillen. Ieder kind wordt vanuit zijn eigen niveau, mogelijkheden en talenten uitgedaagd en geprikkeld zich maximaal te ontwikkelen. Een belangrijk aspect daarbij is dat we kinderen leren om zelf te leren.

Samenwerkend

We werken nauw en respectvol samen met collega’s, kinderen en ouders, en externe partners door van elkaar te leren en elkaars sterke punten te benutten.

Professioneel

We bieden onderwijs van hoge kwaliteit. Dat betekent dat we werken met goed opgeleide professionals die met een open en onderzoekende blik naar kinderen kijken. Maar ook dat we talenten van medewerkers optimaal inzetten en kijken hoe we onszelf en de school kunnen blijven ontwikkelen.

Toekomstgericht

We zijn toekomstgericht. Dat betekent dat we ontwikkelingen en innovaties in het onderwijs en in onze omgeving op de voet volgen, om zo kinderen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de samenleving. Maar ook dat we investeren in duurzame relaties met ouders en samenwerkingspartners, en dat we ervoor zorgen dat we onze onderwijsresultaten duurzaam op hoog niveau houden.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maakt de locatiecoördinator graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school. Bijvoorbeeld vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Op onze locaties is peuteropvang. Daar vertellen we ook graag meer over.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Webdesign en technische realisatie door Smeedijzer Internet