Onderwijsconcept

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig worden. Daarom leren we ze wat ze zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld door te werken met dag- en weektaken. Daarin is opgenomen welke oefenstof ze zelfstandig of samen met anderen moeten maken. Ze maken daarvoor zelf een planning. Stapje voor stapje leren we ze steeds meer zelfstandig te werken. Onze leerkrachten werken volgens het IGDI-model. Dit staat voor: interactief, gedifferentieerd, directe instructie. Bij het IGDI-model wordt uitgegaan van de verschillen tussen leerlingen. Dit betekent dat de leerkracht in zijn les rekening houdt met tempo, niveau en belangstelling van ieder kind. Dit is in het lesaanbod en de dag/weektaak voor iedere leerling verwerkt, zodat elke leerling passend onderwijs aangeboden krijgt. Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen de locaties:

Abt Emo

Abt Emo is een daltonschool. Zelfstandigheid, ontdekken van je eigen talenten en eigen persoonlijkheid vinden we belangrijk. ‘Leer kinderen, wat ze zelf kunnen doen!’ is onze slogan. We zijn een kleine school met grote onderwijskwaliteit. Leerlingen leren er met en van elkaar. In ons Daltonboek en in de schoolgids van de Netwerkschool vindt u alle achtergrondinformatie.

De Zandplaat

De Zandplaat heeft bewezen een krachtige dorpsschool te zijn. De onderwijskwaliteit is goed. Het onderwijsteam is sterk in het leveren van maatwerk en leerlingen te leren zelf verantwoordelijkheid te nemen (bijvoorbeeld door middel van het werken met een weektaak).

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maakt de locatiecoördinator graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school. Bijvoorbeeld vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Op onze locaties is peuteropvang. Daar vertellen we ook graag meer over.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Webdesign en technische realisatie door Smeedijzer Internet