formulier verlofaanvraag leerling

formulier verlofaanvraag leerling

middels dit formulier kunt u verlof aanvragen voor uw kind(-eren) buiten de reguliere vakantiedagen. Er dient een legitieme reden voor het verlof opgegeven te worden. De aanvraag kan afgewezen worden.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maakt de locatiecoördinator graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school. Bijvoorbeeld vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Op onze locaties is peuteropvang. Daar vertellen we ook graag meer over.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Webdesign en technische realisatie door Smeedijzer Internet